skip to Main Content

wyrok przeciwko Credit Agricole Bank sygn. akt: I C 416/22

Sąd Okręgowy w Gliwicach wyrokiem z dnia 16 kwietnia 2024 r. sygn. akt: I C 416/22 w sprawie przeciwko Credit Agricole Bank Polska S.A. w związku z nieważną umową kredytu  zasądził na rzecz powoda kwotę 91 699,91 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie. Kredytobiorcę reprezentowała mec. Sylwia Bartoszuk

Call Now Button+48 693 408 621