skip to Main Content

wyrok przeciwko mBank

Sąd Okręgowy w Przemyślu wyrokiem z dnia 20 kwietnia 2023 roku sygn. akt: I C 339/22 w sprawie przeciwko mBank S.A. ustalił, że umowa kredytu hipotecznego dla osób fizycznych „MULTIPLAN” waloryzowana kursem CHF jest nieważna w całości i zasądził od banku na rzecz powodów kwotę 108 007,26 PLN i 59 794,22 CHF  wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie oraz zwrot kosztów procesu w kwocie 11 834 zł. Kredytobiorców reprezentowała mec. Sylwia Bartoszuk

Call Now Button+48 693 408 621