skip to Main Content

wyrok przeciwko Santander Consumer Bank sygn. I C 2444/23

Sąd Okręgowy w Nowym Sączu  wyrokiem z dnia 15 kwietnia 2024 r. sygn. akt: I C 2444/23 w sprawie przeciwko Santander Consumer Bank S.A. ustalił nieważność umowy kredytu oraz zasądził na rzecz powodów kwotę 113 376,13 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie oraz zwrot kosztów postępowania w kwocie 6451 zł. Kredytobiorców reprezentowała mec. Sylwia Bartoszuk

Call Now Button+48 693 408 621