skip to Main Content

wyrok przeciwko Deutsche Bank

Sąd Okręgowy w Częstochowie wyrokiem z dnia 09 października 2023 r. sygn. akt: I C 568/23 w sprawie przeciwko Deutsche Bank Polska S.A. ustalił nieważność umowy kredytu i zasądził na rzecz powodów  zwrot kosztów postępowania w kwocie 11 834 zł. Kredytobiorców reprezentowała mec. Sylwia Bartoszuk

Call Now Button+48 693 408 621