skip to Main Content

wyrok przeciwko PKO BP

Sąd Okręgowy w Sosnowcu wyrokiem z dnia 27 września 2023 r. sygn. akt: I C 30/23 w sprawie przeciwko PKO BP S.A. ustalił nieważność umowę kredytu i zasądził na rzecz powódki kwotę 196 872,95 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie oraz zwrot kosztów postępowania w kwocie 6417 zł. Kredytobiorców reprezentowała mec. Sylwia Bartoszuk

Call Now Button+48 693 408 621