skip to Main Content

wyrok przeciwko ING Bank Śląski S.A.

Sąd Okręgowy w Częstochowie wyrokiem z dnia 07 grudnia 2021 r. sygn. akt: I C 266/21 w sprawie przeciwko ING Bank Śląski S.A. ustalił nieważność umowy kredyt i zasądził na rzecz powoda kwotę 109 667,48 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie oraz zwrot kosztów postępowania w kwocie 6417 zł. Kredytobiorcę reprezentowała mec. Sylwia Bartoszuk

Call Now Button+48 693 408 621