skip to Main Content

wyrok przeciwko PKO BP sygn. akt: I C 647/23

Sąd Okręgowy w Sosnowcu wyrokiem z dnia 08 marca 2024 r. sygn. akt: I C 647/23 w sprawie przeciwko PKO BP S.A. ustalił nieważność umowy kredytu frankowego (MIX) i zasądził na rzecz powoda kwotę 181 405,68 PLN  wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie oraz kosztami postępowania w kwocie 11 817 zł.  Sąd uwzględniła zarzut zatrzymania zgłoszony przez bank. Kredytobiorcę reprezentowała mec. Sylwia Bartoszuk

Call Now Button+48 693 408 621