skip to Main Content

wyrok przeciwko Pekao S.A.

Sąd Okręgowy w Krakowie wyrokiem z dnia 06 września 2023 r. sygn. akt: I C 2174/22 w sprawie przeciwko Pekao S.A. ustalił nieważność umowy kredytu hipotecznego i zasądził na rzecz powódki kwotę 313 254,10 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie oraz zwrot kosztów postępowania w kwocie 10 817 zł. Kredytobiorcę reprezentowała mec. Sylwia Bartoszuk

Call Now Button+48 693 408 621