wyrok przeciwko PKO BP

Sąd Okręgowy w Krakowie  wyrokiem z dnia 24 stycznia 2023 r. sygn. akt: I C 1098/22 w sprawie przeciwko PKO BP S.A.  ustalił nieważność umowy kredytu "Własny kąt hipoteczny" oraz zasądził na rzecz powoda kwotę 224 638,14 zł   wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie oraz…

wyrok przeciwko Millenium

Sąd Okręgowy w Częstochowie wyrokiem z dnia 20 stycznia 2023 roku sygn. akt: I C 555/22  w sprawie przeciwko Bankowi Millennium S.A.  ustalił, że umowa kredytu hipotecznego jest nieważna w całości i zasądził od banku na rzecz powódki kwotę 39 371,51…

wyrok przeciwko BPH

Sąd Okręgowy w Krakowie wyrokiem z dnia 19 stycznia 2023 roku sygn. akt: I C 2135/21 w sprawie przeciwko Bankowi BPH S.A. ustalił, że umowa kredytu indeksowana kursem CHF (GE Money Bank S.A.) jest nieważna w całości i zasądził od banku na…

wyrok przeciwko BNP Paribas

Sąd Okręgowy w Krakowie wyrokiem z dnia 27 grudnia 2022 r. sygn. akt: I C 762/21  w sprawie przeciwko BNP Paribas Bank Polska S.A. ustalił nieważność umowy kredytu (umowa BGŻ) i zasądził na rzecz powódki kwotę 162 107,72 PLN oraz 8285,51…

wyrok przeciwko mBank

Sąd Apelacyjny w Krakowie  wyrokiem z dnia 16 stycznia 2023 r. sygn. akt: I ACa 274/21  w sprawie przeciwko mBank S.A.  oddalił apelację banku od wyroku Sądu Okręgowego w Nowym Sączu z 08 stycznia 2021 r. I C 201/20, który…

wyrok przeciwko Santander Bank Polska

Sąd Okręgowy w Częstochowie  wyrokiem z dnia 12 stycznia 2023 r. sygn. akt: I C 169/22 w sprawie przeciwko Santander Bank Polska S.A.  ustalił nieważność umowy kredytu oraz zasądził na rzecz powodów kwoty 143 923,19 PLN  oraz 48 883,56 CHF wraz z odsetkami…

wyrok przeciwko Deutsche Bank

Sąd Okręgowy w Krakowie wyrokiem z dnia 14 grudnia 2022 r. sygn. akt: I C 2295/20 w sprawie przeciwko Deutsche Bank Polska S.A. ustalił nieważność umowy kredytu i zasądził na rzecz powoda kwotę 101 181, 26 CHF i 124 764, 28 PLN wraz…

wyrok przeciwko PKO BP

Sąd Okręgowy w Krakowie  wyrokiem z dnia 14 grudnia 2022 r. sygn. akt: I C 712/21 w sprawie przeciwko PKO BP S.A.  ustalił nieważność umowy kredytu "Własny kąt hipoteczny" oraz zasądził na rzecz powodów kwotę 171 272, 71 PLN   wraz z odsetkami ustawowymi…

wyrok przeciwko PKO BP

Sąd Apelacyjny w Krakowie wyrokiem z dnia 09 grudnia 2022 r. sygn. akt: I ACa 1521/21 w sprawie przeciwko PKO BP  S.A.  utrzymał w mocy wyrok SO w Krakowie  ustalający nieważność umowy i zasądzający na rzecz powodów kwotę 154 391,25…