wyrok przeciwko Getin Noble Bank

Sąd Okręgowy w Bielsku - Białej wyrokiem z dnia 28 września 2022 roku sygn. akt: I C 2243/21 w sprawie przeciwko Getin Noble Bank S.A. ustalił, że umowa kredytu hipotecznego dla osób fizycznych  jest nieważna w całości i zasądził od banku na rzecz…

wyrok przeciwko PKO BP

Sąd Okręgowy w Krakowie  wyrokiem z dnia 28 września 2022 r. sygn. akt: I C 1353/21 w sprawie przeciwko PKO BP S.A.  zasądził na rzecz powodów kwoty 155 533, 81 PLN oraz 30 031, 90 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie oraz zwrot kosztów…

wyrok przeciwko BPH

Sąd Okręgowy w Warszawie wyrokiem z dnia 07 września 2022 roku sygn. akt: XXVIII C 3051/21 w sprawie przeciwko Bankowi BPH S.A. ustalił, że umowa kredytu indeksowana kursem CHF (GE Money Bank S.A.) jest nieważna w całości i zasądził od banku na…

wyrok przeciwko Getin Noble Bank

Sąd Apelacyjny w Katowicach wyrokiem z dnia 07 września 2022 r. sygn. akt: I ACa 1500/21 w sprawie przeciwko Getin Noble Bank S.A. utrzymał w mocy wyrok SO w Bielsku Białej ustalający nieważność umowy i zasądzający na rzecz powodów kwoty…

wyrok przeciwko mBank

Sąd Okręgowy w Krakowie wyrokiem z dnia 24 sierpnia 2022 roku sygn. akt: I C 926/21 w sprawie przeciwko mBank S.A. ustalił, że umowa kredytu hipotecznego dla osób fizycznych „MULTIPLAN” waloryzowana kursem CHF  jest nieważna w całości i zasądził od banku na rzecz…

wyrok przeciwko Santander Bank

Sąd Okręgowy w Częstochowie wyrokiem z dnia 16 sierpnia 2022 r. sygn. akt: I C 331/22  w sprawie przeciwko Santander Bank Polska S.A. ustalił nieważność umowy o kredyt EKSTRALOKUM i zasądził na rzecz powoda kwotę 18 488,85 zł PLN i 12…

wyrok przeciwko Millenium

Sąd Okręgowy w Tarnowie wyrokiem z dnia 11 sierpnia 2022 roku sygn. akt: I Ca 294/22 w sprawie przeciwko Bankowi Millennium S.A. oddalił apelację banku i utrzymał w mocy wyrok Sądu Rejonowego w Brzesku (sygn. akt: I C 510/20), który ustalił,…

wyrok przeciwko Bankowi Ochrony Środowiska

Sąd Okręgowy w Rybniku wyrokiem z dnia 18 lipca 2022 roku sygn. akt: I C 1546/20 w sprawie przeciwko Bankowi Ochrony Środowiska S.A. ustalił, że umowa kredytu hipotecznego  jest nieważna w całości i zasądził  kwotę 11 834 zł tytułem zwrotu kosztów procesu. Sąd…

wyrok przeciwko Getin Noble Bank

Sąd Okręgowy w Krakowie wyrokiem z dnia 14 lipca 2022 roku sygn. akt: I C 1331/20 w sprawie przeciwko Getin Noble Bank S.A. ustalił, że umowa kredytu hipotecznego dla osób fizycznych  jest nieważna w całości i zasądził od banku na rzecz powoda kwotę…

wyrok przeciwko PKO BP

Sąd Okręgowy w Krakowie  wyrokiem z dnia 13 lipca 2022 r. sygn. akt: I C 1229/21 w sprawie przeciwko PKO BP S.A.  zasądził na rzecz powódki kwotę 120 014,52 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie oraz zwrot kosztów postępowania w kwocie 6417…