wyrok przeciwko Raiffeisen Bank

Sąd Apelacyjny w Katowicach wyrokiem z dnia 05 grudnia 2022 r. sygn. akt: I ACa 589/22 w sprawie przeciwko Raiffeisen Bank International AG  S.A.  Oddział w Polsce utrzymał w mocy wyrok SO w Katowicach  ustalający nieważność umowy i zasądzający na…

wyrok przeciwko Raiffeisen Bank

Sąd Okręgowy w Krakowie wyrokiem z dnia 21 listopada 2022 r. sygn. akt: I C 818/20 w sprawie przeciwko Raiffeisen Bank International AG ustalił nieważność umowy o kredytu hipotecznego i zasądził na rzecz powódki kwotę 51 729,39 PLN oraz 37 135,02 CHF…

wyrok przeciwko Millenium

Sąd Okręgowy w Krakowie wyrokiem z dnia 16 listopada 2022 roku sygn. akt: I C 1515/21  w sprawie przeciwko Bankowi Millennium S.A.  ustalił, że umowa kredytu hipotecznego jest nieważna w całości i zasądził od banku na rzecz powodów kwotę 67 138,84…

wyrok przeciwko Santander Bank Polska

Sąd Okręgowy w Krakowie  wyrokiem z dnia 08 listopada 2022 r. sygn. akt: I C 1759/22 w sprawie przeciwko Santander Bank Polska S.A.  ustalił nieważność umowy kredytu oraz zasądził na rzecz powoda kwoty 51 445,87 PLN  oraz 41 197,85 CHF wraz z odsetkami…

wyrok przeciwko mBank

Sąd Okręgowy w Krakowie wyrokiem z dnia 04 listopada 2022 roku sygn. akt: I C 1085/21 w sprawie przeciwko mBank S.A. ustalił, że umowa kredytu hipotecznego dla osób fizycznych mPlan waloryzowana kursem CHF  jest nieważna w całości i zasądził od banku na rzecz…

wyrok przeciwko Santander Consumer Bank

Sąd Okręgowy w Krakowie  wyrokiem z dnia 26 października 2022 r. sygn. akt: I C 1697/21 w sprawie przeciwko Santander Consumer Bank  S.A.  ustalił nieważność umowy kredytu oraz zasądził na rzecz powodów kwotę 255 013,96 PLN  wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie oraz zwrot…

wyrok przeciwko Deutsche Bank

Sąd Okręgowy w Krakowie wyrokiem z dnia 21 października 2022 r. sygn. akt: I C 359/20 w sprawie przeciwko Deutsche Bank Polska S.A. ustalił nieważność umowy kredytu i zasądził na rzecz powodów kwotę 99 544,61 zł i 69 659,01 CHF wraz z…

wyrok przeciwko mBank

Sąd Apelacyjny w Rzeszowie  wyrokiem z dnia 19 października 2022 r. sygn. akt: I ACa 99/21  w sprawie przeciwko mBank S.A.  oddalił co do zasady apelację banku od wyroku Sądu Okręgowego w Przemyślu z 10 grudnia 2021 r. I C…

wyrok przeciwko Santander Bank Polska

Sąd Okręgowy w Krakowie  wyrokiem z dnia 19 października 2022 r. sygn. akt: I C 839/21 w sprawie przeciwko Santander Bank Polska S.A.  ustalił nieważność umowy kredytu oraz zasądził na rzecz powódek kwotę 57 475,10 PLN  wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie oraz zwrot…

wyrok przeciwko PKO BP

Sąd Okręgowy w Krakowie  wyrokiem z dnia 19 października 2022 r. sygn. akt: I C 1354/21 w sprawie przeciwko PKO BP S.A.  ustalił nieważność umowy kredytu oraz zasądził na rzecz powódki kwoty 137 288,14 PLN oraz 13 306,59 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za…