wyrok przeciwko mBank

Sąd Okręgowy w Krakowie wyrokiem z dnia 20 kwietnia 2022 roku sygn. akt: I C 984/21 w sprawie przeciwko mBank S.A. ustalił, że umowa kredytu hipotecznego dla osób fizycznych „Multiplan” waloryzowana kursem CHF  jest nieważna w całości i zasądził od banku na rzecz…

wyrok przeciwko PKO BP

Sąd Okręgowy w Rzeszowie  wyrokiem z dnia 28 marca 2022 r. sygn. akt: I C 1692/19 w sprawie przeciwko PKO BP S.A. ustalił nieważność umowy kredytu i zasądził na rzecz powódki kwotę 291 629,04 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie oraz zwrot…

wyrok przeciwko mBank S.A.

Sąd Okręgowy w Krakowie wyrokiem z dnia 22 marca 2022 roku sygn. akt: I C 1102/20 w sprawie przeciwko mBank S.A. ustalił, że dwie umowy kredytu hipotecznego dla osób fizycznych „Multiplan” waloryzowane kursem CHF  są nieważne w całości i zasądził od banku na…

wyrok przeciwko Bankowi BPH

Sąd Okręgowy w Krakowie wyrokiem z dnia 28 lutego 2022 roku sygn. akt: I C 252/21 w sprawie przeciwko Bankowi BPH S.A. ustalił, że umowa kredytu indeksowana kursem CHF  (GE Money Bank S.A.) jest nieważna w całości i zasądził od banku…

wyrok przeciwko Getin Noble Bank

Sąd Okręgowy w Nowym Sączu wyrokiem z dnia 25 lutego 2022 roku sygn. akt: I C 289/21 w sprawie przeciwko Getin Noble Bank S.A. ustalił, że umowa kredytu hipotecznego dla osób fizycznych  jest nieważna w całości i zasądził od banku na rzecz powodów…

wyrok przeciwko Bankowi BPH

Sąd Okręgowy w Bielsku - Białej wyrokiem z dnia 24 lutego 2022 roku sygn. akt: I C 305/21 w sprawie przeciwko Bankowi BPH S.A. ustalił, że umowa kredytu indeksowana kursem CHF  z 2010 r. jest nieważna w całości i zasądził od…

wyrok przeciwko mBank S.A.

Sąd Okręgowy w Nowym Sączu wyrokiem z dnia 22 lutego 2022 roku sygn. akt: I C 288/21 w sprawie przeciwko mBank S.A. ustalił, że umowa kredytu hipotecznego dla osób fizycznych „Multiplan” waloryzowana kursem CHF  jest nieważna w całości i zasądził od banku na…

wyrok przeciwko PKO BP

Sąd Okręgowy w Krakowie  wyrokiem z dnia 22 lutego 2022 r. sygn. akt: I C 925/21 w sprawie przeciwko PKO BP S.A. ustalił nieważność umowy o kredyt i zasądził na rzecz powodów kwoty 112  598,12 PLN oraz 62 819,93 CHF wraz z…

wyrok przeciwko mBank S.A.

Sąd Okręgowy w Krakowie wyrokiem z dnia 21 lutego 2022 roku sygn. akt: I C 2155/19 w sprawie przeciwko mBank S.A. ustalił, że umowa kredytu hipotecznego dla osób fizycznych „Multiplan” waloryzowana kursem CHF  jest nieważna w całości i zasądził od banku na rzecz powodów…