skip to Main Content

wyrok przeciwko Getin Noble Bank

Sąd Okręgowy w Krakowie wyrokiem z dnia 16 lutego 2023 roku sygn. akt: I C 32/20 w sprawie przeciwko Getin Noble Bank S.A. ustalił, że umowa kredytu hipotecznego dla osób fizycznych  jest nieważna w całości i zasądził od banku na rzecz powodów kwotę…

wyrok przeciwko BPH

Sąd Okręgowy w Tarnowie wyrokiem z dnia 15 lutego 2023 r. sygn. akt: I C 130/21 w sprawie przeciwko Bankowi BPH S.A. zasądził od banku na rzecz powodów kwotę 238 650,64 zł  wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie oraz zwrot kosztów procesu w…

wyrok przeciwko mBank

Sąd Okręgowy w Nowym Sączu wyrokiem z dnia 15 lutego 2023 roku sygn. akt: I C 774/22 w sprawie przeciwko mBank S.A. ustalił, że umowa kredytu hipotecznego dla osób fizycznych „MULTIPLAN” waloryzowana kursem CHF  jest nieważna w całości i zasądził od banku na rzecz…

wyrok przeciwko DNB Bank S.A.

Sąd Apelacyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 01 lutego 2023 r. sygn. akt: I ACa 380/22  co do zasady podtrzymał wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 06 grudnia 2021 r. sygn. akt: XXVIII C 4468/21 w sprawie przeciwko DNB Bank S.A.,…

wyrok przeciwko Santander Consumer Bank

Sąd Okręgowy w Krakowie  wyrokiem z dnia 30 stycznia 2023 r. sygn. akt: I C 2249/21 w sprawie przeciwko Santander Consumer Bank  S.A.  ustalił nieważność umowy kredytu oraz zasądził na rzecz powodów kwotę 151 719, 13  PLN  wraz z odsetkami ustawowymi za…

wyrok przeciwko PKO BP

Sąd Okręgowy w Krakowie  wyrokiem z dnia 24 stycznia 2023 r. sygn. akt: I C 1098/22 w sprawie przeciwko PKO BP S.A.  ustalił nieważność umowy kredytu "Własny kąt hipoteczny" oraz zasądził na rzecz powoda kwotę 224 638,14 zł   wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie oraz…

wyrok przeciwko Millenium

Sąd Okręgowy w Częstochowie wyrokiem z dnia 20 stycznia 2023 roku sygn. akt: I C 555/22  w sprawie przeciwko Bankowi Millennium S.A.  ustalił, że umowa kredytu hipotecznego jest nieważna w całości i zasądził od banku na rzecz powódki kwotę 39 371,51…

wyrok przeciwko BPH

Sąd Okręgowy w Krakowie wyrokiem z dnia 19 stycznia 2023 roku sygn. akt: I C 2135/21 w sprawie przeciwko Bankowi BPH S.A. ustalił, że umowa kredytu indeksowana kursem CHF (GE Money Bank S.A.) jest nieważna w całości i zasądził od banku na…

wyrok przeciwko BNP Paribas

Sąd Okręgowy w Krakowie wyrokiem z dnia 27 grudnia 2022 r. sygn. akt: I C 762/21  w sprawie przeciwko BNP Paribas Bank Polska S.A. ustalił nieważność umowy kredytu (umowa BGŻ) i zasądził na rzecz powódki kwotę 162 107,72 PLN oraz 8285,51…

wyrok przeciwko mBank

Sąd Apelacyjny w Krakowie  wyrokiem z dnia 16 stycznia 2023 r. sygn. akt: I ACa 274/21  w sprawie przeciwko mBank S.A.  oddalił apelację banku od wyroku Sądu Okręgowego w Nowym Sączu z 08 stycznia 2021 r. I C 201/20, który…

Call Now Button+48 693 408 621