wyrok przeciwko PKO BP

Sąd Okręgowy w Nowym Sączu wyrokiem z dnia 27 października 2021 r. sygn. akt: I C 286/20 w sprawie przeciwko PKO BP S.A. ustalił nieważność umowy o kredyt i zasądził na rzecz powodów kwotę 154 391,25 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za…

wyrok Getin Noble Bank S.A.

Sąd Okręgowy w Nowym Sączu wyrokiem z dnia 27 października 2021 r. sygn. akt: I C 1055/20 w sprawie przeciwko Getin Noble Bank S.A. ustalił nieważność umowy o kredyt i zasądził na rzecz powodów kwotę 55 905,82 PLN wraz z odsetkami ustawowymi…

wyrok przeciwko Getin Noble Bank S.A.

Sąd Okręgowy w Bielsku - Białej wyrokiem z dnia 02 września 2021 r. sygn. akt: I C 470/20 w sprawie przeciwko Getin Noble Bank S.A. zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 110.547,60 zł z odsetkami ustawowymi za opóźnienie oraz zasądził od banku…

wyrok przeciwko mBank S.A.

Sąd Okręgowy w Krakowie wyrokiem z dnia 17 sierpnia 2021 roku sygn. akt: I C 588/20 w sprawie przeciwko mBank S.A. zasądził od strony pozwanej na rzecz powodów  do ich niepodzielnej ręki kwotę 114.461,67 zł z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi oraz zasądził od…

wyrok przeciwko mBank S.A.

Sąd Okręgowy w Krakowie wyrokiem z dnia 04 sierpnia 2021 roku sygn. akt: I C 567/20 w sprawie przeciwko mBank S.A. ustalił, że umowa kredytu hipotecznego (z 2005 r.) dla osób fizycznych „mPlan” waloryzowana kursem CHF  jest nieważna w całości i zasądził od…