wyrok przeciwko mBank S.A.

Sąd Okręgowy w Krakowie wyrokiem z dnia 17 sierpnia 2021 roku sygn. akt: I C 588/20 w sprawie przeciwko mBank S.A. zasądził od strony pozwanej na rzecz powodów  do ich niepodzielnej ręki kwotę 114.461,67 zł z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi oraz zasądził od…

wyrok przeciwko mBank S.A.

Sąd Okręgowy w Krakowie wyrokiem z dnia 04 sierpnia 2021 roku sygn. akt: I C 567/20 w sprawie przeciwko mBank S.A. ustalił, że umowa kredytu hipotecznego (z 2005 r.) dla osób fizycznych „mPlan” waloryzowana kursem CHF  jest nieważna w całości i zasądził od…

wyrok przeciwko Millenium Bank S.A.

Sąd Okręgowy w Częstochowie wyrokiem z dnia 12 stycznia 2021 roku sygn. akt: I C 210/20 w sprawie przeciwko Bank Millennium S.A. ustalił, że umowa kredytowa MILLEKREDYT DOM  jest nieważna w całości i zasądził od pozwanego Banku Millennium S.A. w Warszawie solidarnie na…

wyrok przeciwko Getin Noble Bank S.A.

Sąd Okręgowy w Bielsku Białej w dniu 06 listopada 2020 roku sygn. akt: I C 485/20 w sprawie przeciwko Getin Noble Bank S.A ustalił, że umowa kredytu hipotecznego indeksowanego do waluty obcej jest nieważna w całości i zasądził od pozwanego Getin Noble Bank…

wyrok przeciwko mBank S.A.

Sąd Okręgowy w Nowym Sączy wyrokiem z dnia 08 stycznia 2021 roku sygn. akt: I C 201/20 przeciwko mBank S.A ustalił, że umowa o kredyt hipoteczny dla osób fizycznych „Multiplan” waloryzowany kursem CHF jest nieważna w całości i zasądził od pozwanego…

wyrok przeciwko Getin Noble Bank S.A.

Sąd Okręgowy w Bielsku - Białej wyrokiem z dnia 20 listopada 2020 roku sygn. akt: I C 409/20 w sprawie przeciwko Bank Getin Noble Bank ustalił, że umowa kredytu hipotecznego jest nieważna i zasądził od strony pozwanej na rzecz powodów kwotę 55.013,40 zł…